Zoekterm
Postcode/Plaats
Opleiding
Opleider

Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 1e

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Wet- en regelgeving - Basiskennis natuur- en scheikunde - Voertuig, de voertuiguitrusting en de voertuiginrichting - Inzamelen - Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen De dagelijks voorkomende werksituaties staan centraal.

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 14 uur nascholing

Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval Herhaling

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Wet- en regelgeving - Basiskennis natuur- en scheikunde - Voertuig, de voertuiguitrusting en de voertuiginrichting - Inzamelen - Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen De dagelijks voorkomende werksituaties staan centraal.

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Voedselveiligheid

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Hygiëne: persoonlijke- en bedrijfshygiëne - Microbiologie - Besmettingsbronnen en 4M-methode - Reinigen en desinfecteren - Kwaliteitszorg - HACCP - Wetgeving en controlerende instanties

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 14 uur nascholing

ADR inclusief nascholing 1e

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Wettelijke voorschriften - Eigenschappen van gevaarlijke stoffen - Gevarenklassen van stoffen - Eisen aan voertuigen en uitrusting - Regels voor het vervoer, laden en lossen - Documenten bij het vervoer - Persoonlijke beschermingsmiddelen - EHBO bij incidenten - Voorschriften voor de tanks Praktijk: - Maatregelen bij een ongeval/incident - Eerste hulp

Prijs: € 212,85

Waarde nascholing: De ADR-certificaat Basis cursus staat voor 14 uur nascholing. De ADR-Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 en 7 cursus staat voor 21 uur nascholing.

ADR inclusief nascholing Verlenging

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Tijdens deze herhalingsopleiding worden de veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 5 jaar behandeld. Er wordt hierbij een vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

Prijs: € 337,85

Waarde nascholing: Zowel de ADR-certificaat Basis verlening cursus als de ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 en 7 verlenging cursus staan voor 14 uur nascholing.

ADR voor leidinggevenden

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Werkingssfeer en definities van het ADR - Structuur van het ADR - Aanvullende Nederlandse wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen (VLG-bijlagen 2 en 3) - Toepassing van de bepalingen over: wijze van vervoer (verpakkingen, wagenlading en tanks), uitrusting voertuigen, documenten, kenmerking en etikettering, samenlading, technische eisen en constructie van voertuigen en keuringen.

Prijs: € 695,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (theorie)

ADR inclusief nascholing 1e

Verkeersschool van Buuren (Pijnacker)

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. ADR basis Veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Theorie: - Wettelijke voorschriften - Eigenschappen van gevaarlijke stoffen - Gevarenklassen van stoffen - Eisen aan voertuigen en uitrusting - Regels voor het vervoer, laden en lossen - Documenten bij het vervoer - Persoonlijke beschermingsmiddelen Praktijk: - Maatregelen bij een ongeval/incident - Eerste hulp

Waarde nascholing: 14 uur

ADR inclusief nascholing Verlenging

Verkeersschool van Buuren (Pijnacker)

Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 5 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.

Waarde nascholing: 14 uur

Lading zekeren

Verkeersschool van Buuren (Pijnacker)

• Consequenties van het niet goed laden • Europese richtlijnen • Verantwoordelijkheden van de partijen • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading • Methoden en principes van lading zekeren • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

Waarde nascholing: 7 uur

Digitale tachograaf

Verkeersschool van Buuren (Pijnacker)

• Wetgeving • Bediening digitale tachograaf • Verplichtingen voor de chauffeur • Belang voor chauffeur en ondernemer • Meevoerverplichtingen • Rijden met mechanische en digitale tachografen • Controlebeambten en controles • Rij- en rusttijden

Waarde nascholing: 7 uur