Zoekterm
Postcode/Plaats
Opleiding
Opleider

Veilig rijden met de (tank) oplegger (Praktijktraining)

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: Veiligheidsinstructie en theorie over lading en voertuig Praktijkgedeelte deel I: - Remdosering en remtechniek bij diverse snelheden - Techniek van de (tank)oplegger in de praktijk - Manoeuvreeroefening en voertuigbeheersing Praktijkgedeelte deel II: - Bochtentechniek - Werking van ESP (elektrisch stabiliteitsprogramma) Bij de invulling van het tweede onderdeel wordt rekening gehouden met de achtergrond van de deelnemers. Chauffeurs in het bezit van het ADR-certificaat leren bijvoorbeeld over de veranderingen van de regelgeving. Beginnende chauffeurs kunnen een praktijkles over het laden en lossen van een (tank)oplegger volgen.

Prijs: € 380,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (praktijk)

Veilig werken langs de weg

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Afzettingen plaatsen en verwijderen - Veiligheid werken aan langs de weg - Veiligheidskleding en het gebruik van Persoonlijke Beschermingmiddelen (PBM`s) - Omgaan met weggebruikers - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Praktijk: - Praktijkoefening met eigen afzettingsmateriaal

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Veilig werken met de elektrische pallettruck

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie en praktijk: - Rijklaar controle - Rijden met de elektrische pallettruck - Veiligheidsaspecten Deelnemers zijn verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de training een helm en veiligheidsschoenen te dragen. De helm wordt op de opleidingslocaties in bruikleen verstrekt. Deelnemers moeten zelf voor veiligheidsschoenen zorgen.

Prijs: € 189,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

- Vervoer - Opslag - Veiligheid - Cases

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 1e

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Arbeidsomstandigheden en millieuwetgeving - Hoe ontstaat een ongeval? - Het bevorderen van veilig werken - Veiligheidsprocedures - Taakrisicoanalyse - Bedrijfsnoodplan - Gevarenbronnen - Toxicologie - Ergonomie

Prijs: € 335,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 14 uur nascholing (theorie)

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA Hercertificering

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Voor de theorie wordt verwezen naar de exameneisen opgesteld door SSVV.

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (theorie)

Veiligheid voor tankreinigers

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Veiligheidssignalering - Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen - Juist melden van incidenten - HACCP-beheersysteem - GMP - Hygiëneregels - Micro-organismen - Steriliseren van de tank - Herkennen van gevaarlijke stoffen - Praktijktraining kleine blusmiddelen

Prijs: € 465,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 21 uur nascholing (theorie)

Veiligheidsadviseur wegvervoer 1e

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Internationale context en nationale wetgeving - Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid - Kwaliteit en rapportage Wegvervoer - Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen - Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger - Aanvullende nationale voorschriften - Kenmerking, etikettering en classificatie - Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers. Deelnemers krijgen een bijgewerkt exemplaar van de wetteksten VLG/ADR na aanmelding per post toegezonden.

Prijs: € 605,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 28 uur nascholing (theorie)

Veiligheidsadviseur wegvervoer Hercertificering

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Internationale context en nationale wetgeving - Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid - Kwaliteit en rapportage Wegvervoer - Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen - Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger - Aanvullende nationale voorschriften - Kenmerking, etikettering en classificatie - Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers. Deelnemers krijgen een bijgewerkt exemplaar van de wetteksten VLG/ADR na aanmelding per post toegezonden.

Prijs: € 595,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 21 uur nascholing (theorie)

Veiligheidstraining chauffeur

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Hoe te handelen bij een incident - Technische veiligheid voertuig Praktijk: - Veiligheid (voertuig, eigen veiligheid) - Kleine blusmiddelen - Noodreparaties - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Kortsluiting (gevolgen en gevaren) - Veiligheid in de cabine - Snel en veilig verwijderen van een slachtoffer uit een gevarenzone - Beperking en beheersing van een incident

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing