Zoekterm
Postcode/Plaats
Opleiding
Opleider

Basiscursus containerheftruck

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Hydraulische systemen - Bedienings- en controlemogelijkheden - Veilig werken en Arbowetgeving - Stabiliteit van de containerheftruck - Chassis en hulpstukken Praktijk: - Voor- en eindcontrole en uiterlijke staat - Signaleren van storingen - Beperkingen en gebruiksmogelijkheden - Regels voor het verplaatsen en werken op het terrein - Rijvaardigheid en manoeuvreren - Laden, lossen, (ver)plaatsen en stapelen - Stabiliteit van de containerheftruck - Veiligheidsinstructies

Prijs: € 1.346,25

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 14 uur nascholing (theorie)

Basiscursus terminaltrekker

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

- Voor- en eindcontrole, uiterlijke staat en werking - Beperkingen en gebruiksmogelijkheden - Regels voor het verplaatsen en werken op het terrein - Aan- en afkoppelen en parkeren - Rijvaardigheid, manoeuvreren - Laden, lossen en verplaatsen - Stabiliteit - Veiligheidsinstructies - Efficiënt werken - Veilig werken en Arbowetgeving - Chassis en hulpstukken - Storingsmeldingen en noodprocedures

Prijs: € 1.346,25

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 14 uur nascholing (theorie)

Chauffeur veetransport 1e + Hercertificering

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Het laden van dieren - Wet- en regelgeving - Reinigen en ontsmetten - Omgaan met verschillende klanten en belangen

Prijs: € 199,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (theorie)

Chauffeursdag

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Communicatie - Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren) - Schadeformulier - Toepassing van vastzetmateriaal - Methodes en principes van lading zekeren - Krachten op de lading - Verkeersregelgeving -Verkeerswetgeving - Beroepshouding - Klantbenadering - Klachtafhandeling - Omgaan met digitale tachograaf - Wetgeving omtrent digi Praktijk : - Remtechnieken - Voertuigbeheersing - Bochtentechniek - Omgaan met weersomstandigheden - Manoeuvreren - Banden en sneeuwkettingen - Spiegelafstelling - Zit- en stuurhouding

Prijs: € 95,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Praktijk en theorie: - Representativiteit en beroepshouding - Klantbenadering - Commercieel gedrag - Klachtafhandeling - Mondelinge en schriftelijke communicatie - Omgaan met stresssituaties

Prijs: € 175,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Criminaliteitspreventie

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Bewustwording - Criminaliteit in de sector - Oorzaken van diefstal - Risicogebieden - Maatregelen en voorzieningen - Wat kan je er zelf aan doen? - Bedrijfscultuur - Personeel - Risico Management - Preventie en beheersing van criminaliteit

Prijs: € 115,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (theorie)

Digitale tachograaf

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Wetgeving - Bediening digitale tachograaf - Verplichtingen voor de chauffeur - Belang voor chauffeur en ondernemer - Meevoerverplichtingen - Rijden met mechanische en digitale tachografen - Controlebeambten en controles

Prijs: € 175,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (theorie)

Fysieke belasting

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Achtergrondinformatie fysieke belasting - Vormen van fysieke belasting - Oorzaken van zwaar belast werken - Gevolgen van zwaar belast werken - Voorkomen van fysieke overbelasting - Gezond werken: goede werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden - Verschillende werkhoudingen en werktechnieken Praktijk: - Toepassing juiste tiltechnieken - Toepassing juiste werktechniek met rolcontainers - Toepassing juiste werktechniek met handpalletwagens - Tips om de eigen werksituatie te verbeteren

Prijs: € 175,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing

Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto (Praktijktraining)

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Communicatie - Beperken van de weerstand van chauffeurs - Theorie van Het Nieuwe Rijden Praktijk: - Nulmetingsrit - Toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe

Prijs: € 250,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing (praktijk)

Lading zekeren

ADVANCE training & coaching (Helvoirt)

Theorie: - Consequenties van het niet goed laden - Europese richtlijnen - Verantwoordelijkheden van de partijen - Krachten die spelen bij het vervoeren van lading - Methoden en principes van lading zekeren - Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal - Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

Prijs: € 325,00

Waarde nascholing: Deze cursus staat voor 7 uur nascholing