Zoekterm
Postcode/Plaats
Opleiding
Opleider

Chauffeursdag

Verticaal Transport Centrum (Ede)

De cursus bestaat uit theorie- en praktijkgedeelte waarbij de onderwerpen Manoeuvreren, Voertuigbeheersing, Krachten op de lading, Schadeformulier, Verkeersregelgeving en Verkeerswetgeving aan de orde komen.

Prijs: € 250,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto (Praktijktraining)

Verticaal Transport Centrum (Ede)

Tijden de cursus worden de onderwerpen behandeld: Controle in en buiten de vrachtauto; Zit- en stuurhouding en stuurbehandeling; Op een juiste en veilige wijze deelnemen aan het verkeer; Nulmetingsrit; Toepassen van het nieuwe rijden-principe

Prijs: € 420,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Digitale tachograaf

Verticaal Transport Centrum (Ede)

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte waarbij de onderwerpen wet- en regelgeving, de digitale tachograaf, tachograafkaarten, hoe gebruikt u de digitale tachograaf, arbeidstijdenwet, en arbeidstijdenbesluit aan de orde komen.

Prijs: € 175,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Basiscursus autolaadkraan

Verticaal Transport Centrum (Ede)

Bij deze opleiding worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: Inspectie hijsgereedschappen Arbo-wet Veilig heisen Milieuverantwoord werken Laden/lossen van lading Inspectie van de kraan Het bedienen van de machine

Prijs: € 385,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Veilig aanslaan van lasten

Verticaal Transport Centrum (Ede)

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere volgende onderwerpen worden behandeld: Hand- en armseinen Inspectie hijsgereedschappen Gebruik hijsgereedschappen Communicatie met kraanmachinist Veiligheid en Arbo-wet

Prijs: € 275,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie 1e

Verticaal Transport Centrum (Ede)

Bij deze opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Communicatie Hijswerkzaamheden Onderhoud aan materieel Besturen en plaatsen van de machine Praktijktips Veiligheid en Arbo Milieuverantwoord werken

Prijs: € 2.430,00

Waarde nascholing: 7 uur.

Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto (Praktijktraining)

VDR verkeersopleidingen (Hoofddorp)

brandstofbesparend rijden HNR

Prijs: € 360,00

Waarde nascholing: 7 uur

Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen (Praktijktraining)

VDR verkeersopleidingen (Hoofddorp)

brandstofbesparend rijden, HNR

Prijs: € 360,00

Waarde nascholing: 7 uur

Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

VDR verkeersopleidingen (Hoofddorp)

imago bedrijf en chauffeur, actuele verkeersregels

Prijs: € 190,00

Waarde nascholing: 7 uur

Sociale vaardigheden voor touringcarchauffeurs

VDR verkeersopleidingen (Hoofddorp)

imago bedrijf en chauffeur, actuele verkeersregels

Prijs: € 190,00

Waarde nascholing: 7 uur