De Code 95 Check stopt per 1 januari

Code 95 Check – voor chauffeurs

De verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs is uiterst actueel. Heeft u voor 10 september 2009 code 95 behaald, dan moet u in september 2016 voldaan hebben aan de nascholing. Heeft u na september 2009 de basiskwalificatie behaald, dan valt u direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Wanneer u bijvoorbeeld in februari 2010 uw code 95 heeft behaald, moet u de nascholing al in februari 2015 afgerond hebben.

Code 95 Check is ontwikkeld door het Sectorinstituut Transport en Logistiek, in samenwerking met Bovag en TLN. Hét online portaal waar uw werkgever de door u gevolgde nascholingsuren kan registreren, in samenwerking met opleiders.

Voordelen voor u:

  • U en uw werkgever hebben inzicht in de stand van zaken van uw nascholing.
  • Code 95 Check signaleert hoe u ervoor staat met de gevolgde uren; zit u op schema of wordt het krap?
  • Uw werkgever kan in overleg met u de noodzakelijke opleidingen inplannen

Het enige wat u hoeft te doen is jaarlijks het Code 95-overzicht dat u van CCV ontvangt, aan uw werkgever te overhandigen. In de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer is hierover een afspraak gemaakt. Uw werkgever zorgt ervoor dat deze gegevens op Code 95 Check geregistreerd kunnen worden

U blijft eigenaar van uw gegevens en houdt de regie over de publicatie van uw gegevens. Er is op zorgvuldige wijze rekening gehouden met privacyaspecten.

Wilt u dat uw gegevens niet getoond worden aan uw werkgever? Dan verzoeken we u dat kenbaar te maken aan uw werkgever. Uw werkgever is dan wettelijk verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.